Wirtualna ścieżka edukacyjna – 2022

Wirtualna Ścieżka edukacyjna zapraszamy na stronę ścieżki wcee-ekospacery

Wirtualna ścieżka edukacyjna powstała w ramach programu edukacyjnego Wiedza, Ciekawość, Edukacja, Ekologia finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu (umowa dotacji nr: )

Projekt Wiedza, Ciekawość, Edukacja, Ekologia skierowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i słuchaczy uniwersytetów III wieku.

Program ma na celu:
-podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa
-dochodzenie do nowej wiedzy poprzez odkrywanie
-obserwowanie zjawisk i stawianie pytań oraz wyszukiwanie odpowiedzi zgodnie z metodologią naukową
-kształtowanie umiejętności rozumowania i wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych sytuacjach codziennego życia
-poznanie najbliższego środowiska przyrodniczego oraz uwrażliwienie odbiorców na sprawy dziejące się w otaczającym środowisku
-zdobycie wiedzy na temat kształtowania i wpływu działalności człowieka na otaczające środowisko, w tym zmiany w występujących gatunkach zwierząt i roślin, jak również wpływu człowieka na krajobraz.

W ramach programu zaplanowano zajęcia terenowe, zdalne oraz mieszane. Podczas zajęć terenowych (zielone tereny miast, tereny zielone wokół szkół, parki, trawniki) łatwiej będzie poznawać i odczuwać otaczający nas świat pamiętając, że postępujący urbanizacja i rozwój gospodarczy powinien być realizowany z poszanowaniem naturalnego środowiska.

Jednym z elementów programu jest utworzenie wirtualnej ścieżki edukacyjnej, dzięki której dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy Włocławka, odwiedzający nasze miasto turyści będą mogli zapoznać się z zasobami przyrodniczymi parku używając do tego celu nowoczesnych środków przekazu jakim są smartfony wyposażone w aplikacje, dzięki którym można poznawać ciekawe miejsca, gatunki roślin i zwierząt. Ścieżka pod nazwą Ekospacer 2022 obejmuje 10 punktów edukacyjnych:
1. Ławeczka M. Skłodowskiej – Curie i panorama naturalnej doliny rzeki nizinnej
2. Ryby rzeki Wisły
3. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w dolinach rzek – ochrona siedlisk i gatunków
4. Zderzenie dwóch rzek – ujście Zgłowiączki do Wisły
5. Drzewa, ptaki i budowla hydrotechniczna – próg piętrzący na rzece Zgłowiączce
6. Pan Sienkiewicz i różany ogród
7. Dolina rzeki Zgłowiączki – przyroda rzeki i skarpy
8. Zgłowiączka
9. Kwietna łąka
10. Śmieszny staw – oczko

Ścieżka rozpoczyna się przy Śmiesznym stawie i prowadzi w kierunku Wisły. Kolejne punkty zlokalizowane są wzdłuż bulwarów wiślanych.

Ścieżkę możemy zwiedzać indywidualnie lub grupowo. Można korzystać z zamieszczonych opisów wykorzystując zlokalizowane na słupkach kody QR jak również korzystać z aplikacji Mindtripper Lite .