Władze

Kadencja 2018-2021

Prezes Zarządu – Stanisław Kunikowski
Wiceprezes – Arkadiusz Kamiński od 3.12.2019 Andrzej Walczak
Wiceprezes – Ryszard Bartoszewski
Sekretarz – Edyta Kwaśniewska-Pasikowska od 21.05.2019 Violetta Sartanowicz
Skarbnik – Maria Palińska
Członek Zarządu – Monika Budzeniusz
Członek Zarządu – Magdalena Kokosza
Członek Zarządu – Hanna Nowak

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – Maria Balakowicz
Członek – Stanisław Sadowski
Członek – Jadwiga Wiśniewska