Władze

Stanisław Kunikowski – Prezes

Ryszard Bartoszewski – Wiceprezes

Mirosław Walicki – Wiceprezes

Violetta Sartanowicz – Sekretarz

Maria Palińska – Skarbnik

Kamila Rudnicka – Członek

Aleksandra Reut – Członek

Monika Budzeniusz – Członek

Mieczysław Olewnik – Członek

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbyło się dnia 18.06.2021r.