Szkoły ponadpodstawowe

sty 7, 2021

Gospodarka odpadami

Celem zajęć jest poznanie sposobu gospodarowania odpadami na przykładzie miasta Włocławka, poznanie pojęcia PSZOK i RIPOK oraz sposobów postepowania z odpadami problemowymi.

Mówimy Nie bezmyślnym zakupom budujemy społeczeństwo recyklingu

Celem zajęć jest uświadomienie jaki negatywny wpływ na środowisko mają nieodpowiednie wybory konsumenckie. Podczas zajęć uczestnicy poznają ekoznaki oraz potrafią wybrać produkty przyjazne środowisku podczas codziennych zakupów. Poznają również wpływ produktu na środowisko podczas całego cyklu jego życia. Każdy uczestnik zajęć otrzymuje bawełnianą torbę, którą zdobi markerami.

Tajemnice ula

Celem zajęć jest uświadomienie uczniom znaczenia owadów w procesie zapylania oraz uświadomienie konieczności ochrony zapylaczy. Poprzez dopasowane do grupy wiekowej metody uczniowie poznają najważniejsze zapylacze, dowiadują się w jaki sposób zapylają one kwiaty, ile roślin użytkowych jest zależnych od owadów, dlaczego zapylacze są zagrożone i jak możemy je chronić.
Podczas zajęć wytapiane są świece z wosku pszczelego, uczestnicy mają możliwość degustacji produktów pszczelich.

Zdrowe żywienie

Celem zajęć jest poznanie zasad zdrowego żywienia. Uczniowie poznają piramidę zdrowego żywienia, potrafią komponować zdrowe posiłki oraz poznają produkty szkodliwe dla zdrowia. Podczas zajęć uczniowie układają swoje własne zdrowe menu.

 Mikroskopowanie

Celem zajęć jest poznanie historii mikroskopii, zasad prawidłowego posługiwania się mikroskopem oraz nabycie umiejętnosci samodzielnego przygotowania preparatów i ich ogladania pod lupą i mikroskopem.

Minilabolatorium

Celem zajęć jest poznanie wpływu dzialań człowieka na środowisko przyrodnicze, sposobów mierzenia tego wpływu oraz poznania podstawowych metod obserwacji i badań wody, powietrza i gleby.

Zależności pokarmowe

Podczas zajęć uczniowie poznają zależności i łańcuchy pokarmowe. Starają sie odpowiedziec na pytanie kto kogo zjada. Poznają również wpływ zanieczyszczeń środowiska na gatunki.

Zanieczyszczenia środowiska- woda, gleba, powietrze

Celem zajęć jest poznanie wpływu dzialań człowieka na środowisko przyrodnicze, sposobów mierzenia tego wpływu oraz poznania podstawowych metod obserwacji i badań wody, powietrza i gleby.

Mówimy Nie niskiej emisji

Zajęcia dostarczają wiedzy na temat źródeł i przyczyn niskiej emisji, jej wpływu na środowisko przyrodnicze ze szczególnym uwzglednieniem zanieczyszczeń powietrza.
Uczestnicy dowiedzą się również jak i co każdy z nas może zmienić w swoim codziennym życiu, aby nie przyczyniać się do niskiej emisji.

Czy bioróżnorodność jest nam potrzebna?

Uczestnicy zajęć poznają pojęcie bioróżnorodności, jej znaczenie i rolę w środowisku oraz potrzebę jej ochrony. Dowiedzą się również, czy z bioróżnorodnością spotykamy się w codziennym życiu.

Bioróżnorodność Polski

Uczniowie poznają pojęcie bioróżnorodności, wiedzą dlaczego jej ochrona jest ważna dla przyszłości planety. Potrafią wymienić formy ochrony przyrody w tym parki narodowe.

Formy ochrony przyrody

Celem zajęć jest poznanie form ochrony przyrody, parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody

Sowy Polski

Celem zajęć jest poznanie gatunków sów występujących na terenie Polski, poznanie cech charakterystycznych tych ptaków oraz ich znaczenia w środowisku.
Podczas zajęć warsztatowych uczniowie utrwalają zdobytą wiedzę poprzez zabawy edukacyjne, wykonują maski sów polskich.

Poznajemy ptaki drapieżne

Celem zajęć jest poznanie gatunków ptaków drapieznych występujących na terenie Polski, poznanie cech charakterystycznych tych ptaków oraz ich znaczenia w środowisku.

Budki lęgowe i ich mieszkańcy

Celem zajęć jest poznanie gatunków ptaków występujących na terenie Polski, poznanie rodzajów budek lęgowych z ich przystosowaniem dla konkretnych gatunków.
Podczas zajęć warsztatowych uczniowie ćwiczą umiejętność przyporządkowania gatunku do danej budki lęgowej.

Ocieplenie klimatu-prawda, czy fałsz.

Celem zajęć jest poznanie zmian zachodzacych w środowisku przyrodniczym spowodowanych zmianą klimatu oraz zastanowienie sie nad rolą człowieka w zachodzacych zmianach.

Rozwój zrównoważony – czy jest możliwy?

Uczniowie poznaja pojęcie rozwoju zrównoważonego. Zastanawiają się, czy zrównoważenie to wyrównanie szans. Odpowiadaja na pytanie czy mozliwy jest rozwój gospodarczy z poszanowaniem praw przyrody.

Odnawialne źródła energii

Uczniowie poznają odnawialne źródła energii. Poznają źródła energi nieodnawialnej ora ich wpływ na środowisko przyrodnicze.

Ekologiczny dom

Zajecia dostarczają wiedzy na temat zmian jakie możemy zastosować we własnym domu, aby stał się on bardziej przyjazny środowisku a my zaoszczędzimy dzięki temu pieniądze.

 Stopień wodny we Włocławku

Podczas zajęć poznjemy rozwiazania zastosowane w stopniu wodnym we Włocławku, rolę wody jako źródła energii oraz zmiany jakie nastepują w środowisku przyrodnniczym podczas stosowania zapór na rzekach.

Ekologiczne prezenty- zdobienie techniką decupage

Uczniowie wykonują ozdoby z recyklingu surowców wtórnych,  dają rzeczom drugie  życie wykorzystując kreatywność i pomysłowość.