Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w kujawsko-pomorskim

paź 18, 2023

W okresie 01.10.2023-31.05.2025 realizuje projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, pn. Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w kujawsko-pomorskim.

Wartość projektu 168 350,00, w tym dotacja 149 980,00

Cele:
*Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, będącej częścią świadomości społecznej,
*Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu oraz bioróżnorodności
*Promowanie świadomych decyzji konsumenckich z uwzględnieniem konieczności ochrony zasobów środowiska
*Propagowanie kultury dbałości o środowisko w powiązaniu ze zdrowym stylem życia
*Promowanie postaw prośrodowiskowych
*Zmotywowanie uczestników programu do zmiany postaw, podjęcia indywidualnej odpowiedzialności oraz aktywnego działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego, co skutkować będzie poprawą jakości
*Zainteresowanie współzależnościami istniejącymi w przyrodzie oraz poszerzanie świadomości społecznej dotyczącej wpływu własnych działań na stan środowiska, a w szczególności na jakość powietrza.

 

Niniejszy materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej