Galeria

kwi 4, 2024

Warsztaty dla dorosłych w ramach projektu Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w kujawsko-pomorskim.

 

Zadanie realizowane ramach części III Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.