Statut

lut 17, 2021

Statut

Statut Związku Stowarzyszeń
Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku
Uchwalony w dniu 25 czerwca 2004 rok przez zwyczajne Walne Zebranie członków Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej zgodnie z ustawą 7 kwietnia 1989 roku, – Prawo o Stowarzyszeniach (j.t. Dz.U 2001 nr 79 poz. 855: zmaz.u. z 2003 roku nr 96 poz. 874) i Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.96,poz. 873, 874).
Zmieniony w dniu 25 czerwca 2018 r. przez zwyczajne Walne Zebranie członków Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej zgodnie z ustawą 7 kwietnia 1989 roku, – Prawo o Stowarzyszeniach (j.t. Dz.U 2001 nr 79 poz. 855: zmaz.u. z 2003 roku nr 96 poz. 874) i Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku O działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.96,poz. 873, 874).