Nasi partnerzy

mar 8, 2021

 • placówki oświatowe z terenu województw:  kujawsko-pomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem miasta Włocławka, mazowieckiego i łódzkiego,
 • parki krajobrazowe ze szczególnym uwzględnieniem parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego,
 • Lasy Państwowe w szczególności Leśne Kompleksy Promocyjne  i Nadleśnictwa z terenu woj. kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego,
 • ośrodki edukacji przyrodniczej i ekologicznej oraz Zielone szkoły (Sendeń, Goreń)
 • administracja rządowa i samorządowa,  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy – Delegatura we Włocławku, Kujawsko- Pomorski  Urząd Marszałkowski.
 • przedsiębiorstwa: Anwil SA, Plast-Mar, Saniko spółka zoo,
 • organizacje pozarządowe: Liga Ochrony Przyrody, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, PTTK – Oddział we Włocławku, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w  Płocku, Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego, Kujawsko- pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku, Stowarzyszenie Tilia, Stowarzyszenie Ziemia i My, Fundacja ANWIL dla Włocławka,
 • Fundacja Drzewo i Jutro,
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu,
 • Uniwersyteckie Centrum Badań na Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Warszawskiego
 • uczelnie i szkoły wyższe: Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, Uniwersytet Łódzki – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi,
 • Uniwersytety III wieku,