Wiem Czuję Ekologicznie Edukuję

maj 9, 2024

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z Regionalnego Programu Priorytetowego Edukacja Ekologiczna 2024.

Cele:

podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa,
dochodzenie do nowej wiedzy poprzez odkrywanie,
obserwowanie zjawisk i stawianie pytań oraz wyszukiwanie odpowiedzi zgodnie z metodologią naukową
kształtowanie umiejętności rozumowania i wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych sytuacjach codziennego życia
poznanie najbliższego środowiska przyrodniczego oraz uwrażliwienie odbiorców na sprawy dziejące się w otaczającym środowisku
zdobycie wiedzy na temat kształtowania i wpływu działalności człowieka na otaczające środowisko, w tym zmiany w występujących gatunkach zwierząt i roślin, jak również wpływu człowieka na krajobraz.

Tematyka warsztatów:

 • Strażnik przyrody – tropiciel odpadów (przedszkole, szkoła podstawowa kl. I-VIII) – zajęcia terenowe
  Tropiciel odpadów (szkoła ponadpodstawowa, dorośli) – zajęcia terenowe
  Zmiany krajobrazu w 4 porach roku (przedszkole, szkoła podstawowa I-III) = zajęcia terenowe, zajęcia mieszane
 • Poznajemy siedliska (przedszkole, szkoła podstawowa I-VIII, szkoła ponadpodstawowa, dorośli) – zajęcia terenowe
 • Przyroda miasta (szkoła podstawowa I-VIII, dorośli)- zajęcia terenowe
 • Zieleń wokół mnie (przedszkole, szkoła podstawowa I-VIII) – zajęcia mieszane
 • Owady zapylające i ich ochrona (szkoła podstawowa IV-VIII)- zajęcia mieszane
 • OZE (szkoła ponadpodstawowa, dorośli) – zajęcia mieszane
 • Odkryj skarby przyrody (przedszkole, szkoła podstawowa I-VIII, szkoła ponadpodstawowa, dorośli) – zajęcia terenowe
 • Formy ochrony przyrody (szkoła podstawowa IV-VIII)- zajęcia mieszane
  Formy ochrony przyrody najbliższej okolicy (szkoła podstawowa I-VIII, szkoła ponadpodstawowa, dorośli)- zajecia na terenie GWPK