Szkoły Podstawowe

sty 7, 2021

Las i jego mieszkańcy

Celem zajęć jest kształtowanie właściwych nawyków związanych z ochroną i użytkowaniem lasów.

Podczas zajęć uczniowie poznają pojęcie las, jego warstwową budowę, mieszkańców poszczególnych warstw lasu, uświadomią sobie znaczenie lasu dla człowieka i środowiska, a także zastanowią się nad sposobami ochrony lasów,

Podczas zajęć warsztatowych uczniowie utrwalają zdobytą wiedzę poprzez zabawy edukacyjne, wykonują sylwetki zwierząt leśnych wykorzystując materiały recyklingowe.

Życie na łące

Podczas realizowanych zajęć uczniowie poznają różnorodność życia na łące, charakterystyczne rośliny i zwierzęta.

Podczas zajęć warsztatowych uczniowie utrwalają zdobytą wiedzę poprzez zabawy edukacyjne, wykonują „niezapominajkę”.
Jesień w przyrodzie

Zajęcia poświęcone fenologicznej zmianie pór roku. Dzieci poznają charakterystyczne zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie dowiadują się na temat przygotowań zwierząt do zimy.

Podczas zajęć warsztatowych uczniowie utrwalają zdobytą wiedzę poprzez zabawy edukacyjne, wykonują wyklejanki grzybów ziarnami.
Zima w przyrodzie

Zajęcia poświęcone fenologicznej zmianie pór roku. Dzieci poznają charakterystyczne zmiany zachodzące zimą w przyrodzie, dowiadują się na temat przygotowań zwierząt do zimy, dowiadują się w jaki sposób dokarmiać zwierzęta zimą, rozpoznają ptaki zalatujące, osiadłe oraz odlatujące.

Podczas zajęć warsztatowych uczniowie utrwalają zdobytą wiedzę poprzez zabawy edukacyjne, wykonują karmniki dla ptaków.
Wiosna w przyrodzie

Zajęcia poświęcone fenologicznej zmianie pór roku. Podczas zajęć dzieci poprzez prezentację multimedialną uporządkują wiedzę nt. wiosny, poznają zwiastuny wiosny, rozpoznają gatunki roślin charakterystyczne dla tej pory roku.

Podczas zajęć warsztatowych uczniowie utrwalają zdobytą wiedzę poprzez zabawy edukacyjne, sieją zboża.
Mówimy NIE bezmyślnym zakupom

Celem zajęć jest uświadomienie jaki negatywny wpływ na środowisko mają nieodpowiednie wybory konsumenckie. Podczas zajęć uczestnicy poznają ekoznaki oraz potrafią wybrać produkty przyjazne środowisku podczas codziennych zakupów. Poznają również wpływ produktu na środowisko podczas całego cyklu jego życia. Każdy uczestnik zajęć otrzymuje bawełnianą torbę, którą zdobi markerami.
Tajemnice ula – życie pszczół

Celem zajęć jest uświadomienie uczniom znaczenia owadów w procesie zapylania oraz uświadomienie konieczności ochrony zapylaczy. Poprzez dopasowane do grupy wiekowej metody uczniowie poznają najważniejsze zapylacze, dowiadują się w jaki sposób zapylają one kwiaty, ile roślin użytkowych jest zależnych od owadów, dlaczego zapylacze są zagrożone i jak możemy je chronić.

Podczas zajęć wytapiane są świece z wosku pszczelego, uczestnicy mają możliwość degustacji produktów pszczelich.
Zdrowe żywienie

Celem zajęć jest poznanie zasad zdrowego żywienia. Uczniowie poznają piramidę zdrowego żywienia,  potrafią komponować zdrowe posiłki oraz poznają produkty szkodliwe dla zdrowia. Podczas zajęć uczniowie układają swoje własne zdrowe menu.
Produkcja papieru ekologicznego

Celem zajęć jest wskazanie możliwości wykorzystania powtórnego wykorzystania surowców. Uczniowie poznają proces produkcji papieru i sami produkują własny papier wykonany z makulatury.
Tropy zwierząt

Celem zajęć jest poznanie śladów i tropów najczęściej spotykanych zwierząt oraz rozpoznawanie gatunków zwierząt.  Podczas zajęć warsztatowych uczniowie utrwalają zdobytą wiedzę poprzez wykonanie gipsowych odlewów tropów.
Produkcja mydełek ekologicznych

Celem zajęć jest kształtowanie właściwych nawyków związanych z higieną osobistą, poznanie historii mydlarstwa oraz znaczenia mydła w naszym codziennym życiu. Podczas zajęć uczniowie wykonują własne ekomydełek z wykorzystaniem naturalnych surowców.
Sowy Polski

Celem zajęć jest poznanie gatunków sów występujących na terenie Polski, poznanie cech charakterystycznych tych ptaków oraz ich znaczenia w środowisku.

Podczas zajęć warsztatowych uczniowie utrwalają zdobytą wiedzę poprzez zabawy edukacyjne, wykonują maski sów polskich.
Pająk mrówka i biedronka – nasi mali przyjaciele

Celem zajęć jest poznanie gatunków owadów występujących na terenie Polski, poznanie cech charakterystycznych oraz ich znaczenia w środowisku naturalnym.

Podczas zajęć warsztatowych uczniowie utrwalają zdobytą wiedzę poprzez zabawy edukacyjne, wykonują model owada.
Budki lęgowe i ich mieszkańcy

Celem zajęć jest poznanie gatunków ptaków  występujących na terenie Polski, poznanie rodzajów budek lęgowych z ich przystosowaniem dla konkretnych gatunków.

Podczas zajęć warsztatowych uczniowie ćwiczą umiejętność przyporządkowania gatunku do danej budki lęgowej.
Zwierzęta w mieście

Celem zajęć jest poznanie gatunków zwierząt zamieszkujących miasta oraz  poznanie ich roli  w środowisku.

Podczas zajęć warsztatowych uczniowie wykonują zwierzęta z surowców wtórnych.

Zwierzęta na wsi

Celem zajęć jest poznanie gatunków zwierząt zamieszkujących wsie oraz  poznanie ich znaczenia i  roli  w środowisku.

Podczas zajęć warsztatowych uczniowie wykonują zwierzęta z surowców wtórnych.
Minilaboratorium

W małym laboratorium przyrody dzieci poczują się jak prawdziwi naukowcy i poznają tajniki eksperymentowania, przy użyciu prostych materiałów dostępnych w każdym domu.

Chleb nasz powszedni

Tematem warsztatów jest kuchnia regionalna oraz pieczenie chleba. Dzieci poznają  podstawowe gatunki zbóż rodzaje mąk, sposób przygotowania z nich pieczywa, próbują upieczonego podczas zajęć chleba.

.

     Bioróżnorodność Polski     Uczniowie poznają pojęcie bioróżnorodności, wiedzą  dlaczego jej ochrona jest ważna dla przyszłości planety. Potrafią wymienić formy ochrony przyrody w tym parki narodowe.
  Segreguję, nie śmiecę
 Celem zajęć jest poznanie sposobu gospoadrowania odpadami na przykładzie miasta Włocławek. Uczniowie znają pojecia Pszok i Ripok, wiedzą jak postępować z odpadami problemowymi np. elektrośmieciami
Mikroskop i lupa do czego do czego służą?                                            Celem zajęć jest poznanie historii mikroskopii, zasad prawidłowego posługiwania się mikroskopem oraz nabycie umiejętnosci samodzielnego przygotowania preparatów i ich ogladania pod lupą i mikroskopem.
         Zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby                              Celem zajęć jest poznanie wpływu dzialań człowieka na środowisko przyrodnicze,  sposobów mierzenia tego wpływu oraz poznania podstawowych metod obserwacji i badań wody, powietrza i gleby.
 Środowisko przyrodnicze           województwa kujawsko-pomorskiego      Celem zajęć jest poznanie form ochrony przyrody, parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody                 w województwie kujawsko-pomorskim
Zdobienie techniką decupage
Celem zajęć jest poznanie zasady 3R i wykorzystanie jej w praktyce zgodnie z myślą Daj rzeczom drugie życie
      Warsztaty świąteczne         (Wielkanoc, Boże Narodzenie, Dzień Babci, Dzień Dziadka)

Uczniowie wykonują ozdoby z recyklingu surowców wtórnych charakterystyczne dla danego święta