PROJEKTY

sty 7, 2021

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w kujawsko-pomorskim

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Wartość projektu 168 350,00, w tym dotacja 149 980,00

Cele:

 • Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, będącej częścią świadomości społecznej,
 • Upowszechnianie wiedzy z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu oraz bioróżnorodności
 • Promowanie świadomych decyzji konsumenckich z uwzględnieniem konieczności ochrony zasobów środowiska
 • Propagowanie kultury dbałości o środowisko w powiązaniu ze zdrowym stylem życia
 • Promowanie postaw prośrodowiskowych
 • Zmotywowanie uczestników programu do zmiany postaw, podjęcia indywidualnej odpowiedzialności oraz aktywnego działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego, co skutkować będzie poprawą jakości
 • Zainteresowanie współzależnościami istniejącymi w przyrodzie oraz poszerzanie świadomości społecznej dotyczącej wpływu własnych działań na stan środowiska, a w szczególności na jakość powietrza.

Zaplanowane działania:

 • 18 WARSZTATÓW DLA OSÓB DOROSŁYCH (nauczyciele, edukatorzy, seniorzy, mieszkańcy). Prowadzona będzie edukacja ekologiczna lokalnych społeczności zachęcająca do wprowadzenia w życie zasad zrównoważonego rozwoju, wpływu zanieczyszczeń na zdrowie ludzkie, środowisko naturalne oraz promować będą zmiany codziennych nawyków.
 • 3 WIZYTY STUDYJNE. Wyjazdy dotyczyły będą bioróżnorodności i form ochrony przyrody.
 • KONFERENCJA
 • DOPOSAŻENIE OŚRODKA
 • DZIAŁANIA W MEDIACH SOŁECZNOŚCIOWYCH I INTERNECIE
 • SPOTY RADIOWE
 • DZIAŁANIA PROMOCYJNE I ZARZĄDZANE PROJEKTEM

Niniejszy materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego zew środków NFOŚiGW z programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

Obudź w sobie ekologa – II edycja

Projekt wspiera „Fundacja Drzewo i Jutro” jako Darczyńca.

CELE:
• Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, będącej częścią świadomości społecznej.
• Zmiana świadomości społecznej dotyczącej wpływu własnych działań na stan środowiska.
• Upowszechnianie wiedzy i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju.
• Upowszechnianie wiedzy na temat utraty różnorodności biologicznej.
• Zainteresowanie współzależnościami istniejącymi w przyrodzie.
• Zwrócenie uwagi na zmiany w przyrodzie zachodzące w ciągu roku.
• Aktywizacja społeczna w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.
• Zmotywowanie uczestników programu do aktywnego działania na rzecz poprawy środowiska naturalnego.
• Wspieranie edukacji ekologicznej prowadzonej przez placówki oświatowe.

Planowane przedsięwzięcie dotyczy aktywnej edukacji ekologicznej różnych grup wiekowych i społecznych. Swoim zasięgiem projekt obejmie województwo kujawsko-pomorskie (• powiat włocławski i m. Włocławek, powiat lipnowski i m. Lipno, powiat aleksandrowski, powiat radziejowski, powiat rypiński, powiat golubsko-dobrzyński, powiat inowrocławski).

Zaplanowane działania:

 • Warsztaty Zrównoważonego rozwoju
 • Warsztaty Zielony zakątek połączone z konkursem