PROJEKTY

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza do udziału w projekcie  ,,Żyj aktywnie i zielono z ANWILEM”.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz osób dorosłych z powiatu włocławskiego i Miasta Włocławek i ma trzy etapy:

 1. Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych – termin realizacji do 30 maja 2022 r.
 2. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych biorących udział w projekcie pt. „Zielony zakątek ostoją dla zwierząt” – termin realizacji do 30 czerwca 2022 r.
 3. Organizacja warsztatów dla dorosłych mieszkańców powiatu włocławskiego, konkurs dla uczestników projektu pt. „Zielony zakątek ostoją dla zwierząt”, wycieczka dla laureatów konkursu – termin realizacji do 30 września 2022 r.

 

Sponsorem Głównym jest ANWIL S.A. – producent nawozów Canvil i Anvistar. 

 

 

 


 

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej od 01 kwietnia 2022 będzie realizowało projekt „Zielone miejsce” dofinansowany przez Fundację Drzewo i Jutro. Projekt realizowany będzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (powiat m. Włocławek, powiaty: włocławski, aleksandrowski, radziejowski,  rypiński i lipnowski)  i mazowieckiego (powiaty gostyniński i płocki).

 Zgłaszając się do projektu zyskujecie możliwość wzięcia udziału w Bezpłatnych warsztatach i Konkursie na Zielone miejsce. 

Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest przesłanie w terminie od 01.04.2022r. do 27.05.2022r. Formularza zgłoszeniowego. Jedna placówka może zgłosić udział 1 grupy liczącej 20-30 osób.

Szczegóły dostępne TUTAJ

Regulamin konkursu TUTAJ

Program Wiedza Ciekawość Edukacja Ekologia – program finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Program ma na celu:
-podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa
-dochodzenie do nowej wiedzy poprzez odkrywanie
-obserwowanie zjawisk i stawianie pytań oraz wyszukiwanie odpowiedzi zgodnie z metodologią naukową
-kształtowanie umiejętności rozumowania i wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych sytuacjach codziennego życia
-poznanie najbliższego środowiska przyrodniczego oraz uwrażliwienie odbiorców na sprawy dziejące się w otaczającym środowisku
-zdobycie wiedzy na temat kształtowania i wpływu działalności człowieka na otaczające środowisko, w tym zmiany w występujących gatunkach zwierząt i roślin, jak również wpływu człowieka na krajobraz. W ramach programu zaplanowano zajęcia stacjonarne, mieszane, terenowe i zdalne. Program jest skierowany do dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz osób dorosłych z dziećmi.

Tematyka zajęć:

 1. Segreguję – zyskuję
 2. 3R
 3. Zmiany krajobrazu w 4 porach roku
 4. Tropy i ślady zwierząt
 5. Różnorodność biologiczna
 6. Zagrożenia dla bioróżnorodności
 7. Poznajemy siedliska
 8. Zieleń w miastach i wsiach
 9. Owady zapylające i ich znaczenie
 10. Formy ochrony przyrody
 11. Nawyki a stan powietrza
 12. Strażnik przyrody
 13. Zielono mi
 14. Ekodom – zero waste
 15. Deficyt wody, jej oszczędzanie i ochrona

 


Projekt JESTEM ŚWIADOMY – TO SIĘ OPŁACA – współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Projekt JESTEM ŚWIADOMY – TO SIĘ OPŁACA obejmuje swoim zasięgiem 4 województwa, wszystkie grupy wiekowe oraz 3 główne zagadnienia tematyczne zapewniające spójność konieczną do osiągnięcia celów Zrównoważonego Rozwoju:
Bioróżnorodność i związaną z nią ochronę środowiska
Czyste powietrze i wpływający na nie rozwój gospodarczy
Gospodarkę odpadami i rolę człowieka w ich wytwarzaniu.

http://tosieoplaca.org.pl/


Działania informacyjno – edukacyjne związane z inwestycją modernizacji RZUOK w Machnaczu oraz modernizacją i doposażeniem PSZOK we Włocławku

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej realizuje wspólnie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Saniko „Działania informacyjno – edukacyjne związane z inwestycją modernizacji RZUOK w Machnaczu oraz modernizacją i doposażeniem PSZOK we Włocławku.”

W ramach zadania planowane są nieodpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz Dzień Otwarty przy Saniko i Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej.

Na warsztaty zapraszamy od marca do końca czerwca grupy zorganizowane (max 20 osób) ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Treść warsztatów dostosowana będzie do grupy uczestników.

Ilość miejsc ograniczona. Planowane jest przeprowadzenie:

 • 6 warsztatów edukacyjnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Komunalnej 4 (sala edukacyjna WCEE oraz PSZOK)
 • 6 warsztatów edukacyjnych w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu – wyjazd grup zorganizowanych do RZUOK w Machnaczu. Organizator zapewnia transport i trenera podczas wyjazdu. O terminie Dnia Otwartego poinformujemy na 2 tygodnie przed planowanym spotkaniem.

Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem 603 622 266 lub mailowo ekoedu@interia.eu.