PROJEKTY

Program „Ucz się, poznawaj i badaj środowisko wokół nas” ( i pod spodem informacje na jego temat). Program skierowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i słuchaczy uniwersytetów III wieku.

Program ma na celu:

 • podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa
 • dochodzenie do nowej wiedzy poprzez odkrywanie
 • obserwowanie zjawisk i stawianie pytań oraz wyszukiwanie odpowiedzi zgodnie z metodologią naukową
 • kształtowanie umiejętności rozumowania i wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych sytuacjach codziennego życia
 • poznanie najbliższego środowiska przyrodniczego oraz uwrażliwienie odbiorców na sprawy dziejące się w otaczającym środowisku
 • zdobycie wiedzy na temat kształtowania i wpływu działalności człowieka na otaczające środowisko, w tym zmiany w występujących gatunkach zwierząt i roślin, jak również wpływu człowieka na krajobraz.

W ramach programu zaplanowano zajęcia terenowe, zdalne oraz mieszane. Podczas zajęć terenowych (zielone tereny miast, tereny zielone wokół szkół, parki, trawniki) łatwiej będzie poznawać i odczuwać otaczający nas świat pamiętając, że postępujący urbanizacja i rozwój gospodarczy powinien być realizowany z poszanowaniem naturalnego środowiska.

Tematyka zajęć:

 1. Proste rady na odpady.
 2. Zmiany krajobrazu w 4 porach roku.
 3. Tropy i ślady zwierząt.
 4. Bioróżnorodność na różnych poziomach organizacji.
 5. Siedlisko ostoją bioróżnorodności.
 6. Zieleń w miastach i wsiach.
 7. Formy ochrony przyrody.
 8. Czyste powietrze.
 9. Strażnik przyrody.
 10. Zielono mi.
 11. Ekodom – zero waste.
 12. Zagrożenia dla bioróżnorodności.

Program finansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu


Projekt JESTEM ŚWIADOMY – TO SIĘ OPŁACA – współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Projekt JESTEM ŚWIADOMY – TO SIĘ OPŁACA obejmuje swoim zasięgiem 4 województwa, wszystkie grupy wiekowe oraz 3 główne zagadnienia tematyczne zapewniające spójność konieczną do osiągnięcia celów Zrównoważonego Rozwoju:
Bioróżnorodność i związaną z nią ochronę środowiska
Czyste powietrze i wpływający na nie rozwój gospodarczy
Gospodarkę odpadami i rolę człowieka w ich wytwarzaniu.

http://tosieoplaca.org.pl/


Działania informacyjno – edukacyjne związane z inwestycją modernizacji RZUOK w Machnaczu oraz modernizacją i doposażeniem PSZOK we Włocławku

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej realizuje wspólnie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Saniko „Działania informacyjno – edukacyjne związane z inwestycją modernizacji RZUOK w Machnaczu oraz modernizacją i doposażeniem PSZOK we Włocławku.”

W ramach zadania planowane są nieodpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz Dzień Otwarty przy Saniko i Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej.

Na warsztaty zapraszamy od marca do końca czerwca grupy zorganizowane (max 20 osób) ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Treść warsztatów dostosowana będzie do grupy uczestników.

Ilość miejsc ograniczona. Planowane jest przeprowadzenie:

 • 6 warsztatów edukacyjnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Komunalnej 4 (sala edukacyjna WCEE oraz PSZOK)
 • 6 warsztatów edukacyjnych w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu – wyjazd grup zorganizowanych do RZUOK w Machnaczu. Organizator zapewnia transport i trenera podczas wyjazdu. O terminie Dnia Otwartego poinformujemy na 2 tygodnie przed planowanym spotkaniem.

Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem 603 622 266 lub mailowo ekoedu@interia.eu.