PROJEKTY

Projekt JESTEM ŚWIADOMY – TO SIĘ OPŁACA – współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Projekt JESTEM ŚWIADOMY – TO SIĘ OPŁACA obejmuje swoim zasięgiem 4 województwa, wszystkie grupy wiekowe oraz 3 główne zagadnienia tematyczne zapewniające spójność konieczną do osiągnięcia celów Zrównoważonego Rozwoju:
Bioróżnorodność i związaną z nią ochronę środowiska
Czyste powietrze i wpływający na nie rozwój gospodarczy
Gospodarkę odpadami i rolę człowieka w ich wytwarzaniu.

http://tosieoplaca.org.pl/


Działania informacyjno – edukacyjne związane z inwestycją modernizacji RZUOK w Machnaczu oraz modernizacją i doposażeniem PSZOK we Włocławku

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej realizuje wspólnie z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Saniko „Działania informacyjno – edukacyjne związane z inwestycją modernizacji RZUOK w Machnaczu oraz modernizacją i doposażeniem PSZOK we Włocławku.”

W ramach zadania planowane są nieodpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz Dzień Otwarty przy Saniko i Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej.

Na warsztaty zapraszamy od marca do końca czerwca grupy zorganizowane (max 20 osób) ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Treść warsztatów dostosowana będzie do grupy uczestników.

Ilość miejsc ograniczona. Planowane jest przeprowadzenie:

  • 6 warsztatów edukacyjnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Komunalnej 4 (sala edukacyjna WCEE oraz PSZOK)
  • 6 warsztatów edukacyjnych w Regionalnym Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu – wyjazd grup zorganizowanych do RZUOK w Machnaczu. Organizator zapewnia transport i trenera podczas wyjazdu. O terminie Dnia Otwartego poinformujemy na 2 tygodnie przed planowanym spotkaniem.

Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem 603 622 266 lub mailowo ekoedu@interia.eu.