EDUKACJA

Zapraszamy opiekunów, nauczycieli i wychowawców do korzystania z naszej oferty edukacyjnej, która dostosowana jest do obowiązującej podstawy programowej. 

Na zajęcia można zapisywać się pod numerem tel.:

54-232-76-82, kom.: 603 622 266 – podając ilość dzieci, tematykę zajęć oraz imię i nazwisko opiekuna/ nauczyciela wraz z numerem telefonu kontaktowego. 

Grupa uczestnicząca w zajęciach, ze względu na stosowane formy pracy, powinna liczyć od 15- 25 osób.

Koszt zajęć wynosi 8 zł/os. 

Tematyka zajęć wraz z przeznaczeniem wiekowym to:

 • „Segreguję – zyskuję” (przedszkole, SP I-VIII, szkoła ponadpodstawowa )
 • „Zmiany krajobrazu w 4 porach” (przedszkole, SP I-III)
 • „Tropy i ślady zwierząt”(SP I-III)
 • „Różnorodność biologiczna” – mikroskopowanie (SP IV-VIII)
 • „Poznajemy siedliska” (przedszkole, SP I-VIII)
 • „Tajemnice ula” – wytapianie świec (przedszkole, SP I-VIII)
 • „Owady zapylające i ich znaczenie” – malujemy gipsowe owady (przedszkole, SP I-
 • „Zieleń w miastach i wsiach”- zwierzęta w mieście, zwierzęta na wsi (przedszkole, SP I-III)
 • „Ptaki drapieżne w Polsce” – filcowe sowy (SP I-V)
 • „Ekologiczne kosmetyki” – mydła (przedszkola, SP I-VIII)
 • „Formy ochrony przyrody” (SP I-VIII, szkoły ponadpodstawowe)
 • „Ekodom – zero waste”. (SP IV-VIII, szkoły ponadpodstawowe; zajęcia odbywają się w formie zdalnej)
 • „Reusing” – Zdobienie techniką decoupage (pojemniki, podkładki, słoiki)
 • „Minilaboratorium” (przedszkole, SP I-III)
 • „Przypominajki” – warsztaty tworzenia magnesów na lodówkę.
 • „Budki lęgowe” – warsztaty tworzenia budek lęgowych
 • „Papier eko” – warsztaty tworzenia papieru

ZA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I PORZĄDEK PODCZAS ZAJĘĆ ODPOWIADA WYŁĄCZNIE OPIEKUN GRUPY. PRACOWNICY WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ODPOWIADAJĄ TYLKO ZA MERYTORYCZNE PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ.