EDUKACJA

Jak zapisać grupę?

Zapraszamy opiekunów, nauczycieli do korzystania z naszej oferty edukacyjnej, która dostosowana jest do obowiązującej podstawy programowej.

Na zajęcia można zapisywać się pod numerem telefonu 54-232-76-82, podając ilość dzieci, tematykę zajęć oraz imię i nazwisko opiekuna/ nauczyciela wraz z numerem telefonu kontaktowego.

Zajęcia w zależności od tematyki prowadzone są w formie warsztatów stacjonarnych (w siedzibie naszego stowarzyszenia lub w państwa placówce) lub  terenowych  na terenach zielonych Włocławka ( w ogrodzie przyszkolnym lub w na terenie parków miejskich: Parku im. H. Sienkiewicza, Parku im. W. Łokietka)

Grupa uczestnicząca z zajęciach ze względu na stosowane formy pracy powinna liczyć od 15- 25 osób.

Odpłatność za zajęcia jest uzależniona od tematyki zajęć oraz od tego czy zajęcia prowadzone są w naszej placówce czy też u Państwa w przedszkolu/szkole.

Koszt warsztatów jest zróżnicowany w zależności, ile warsztatów w ciągu dnia zamówi Państwa placówka (dla tej samej lub różnych grup). O ile przy opisie warsztatów nie podano inaczej, cennik ten przedstawia się następująco:

5 zł od dziecka, jeśli zajęcia odbywają się w siedzibie WCEE i na terenie miasta Włocławek

Zajęcia wyjazdowe dla dzieci z placówek z poza terenu miasta Włocławek cena indywidualna w zależności ilości kilometrów do placówki

Uwaga!

W przypadku innej formy zajęć prosimy o kontakt w celu indwywidualnego wyliczenia kosztów zajęć.

Zajęcia trwają 90 lub 120 (do 180) minut w zależności od tematu.

Za bezpieczeństwo dzieci i porządek podczas zajęć odpowiada opiekun grupy.

Zajęcia terenowe
Koszt zajęć w terenie: 5 zł od osoby 90-120 minutowe.

GALERIA ZDJĘĆ

Tematyka zajęć:

 1. Proste rady na odpady.
 2. Zmiany krajobrazu w 4 porach roku.
 3. Tropy i ślady zwierząt.
 4. Bioróżnorodność na różnych poziomach organizacji.
 5. Siedlisko ostoją bioróżnorodności.
 6. Zieleń w miastach i wsiach.
 7. Formy ochrony przyrody.
 8. Czyste powietrze.
 9. Strażnik przyrody.
 10. Zielono mi.
 11. Ekodom – zero waste.
 12. Zagrożenia dla bioróżnorodności.