EDUKACJA

Zapraszamy opiekunów, nauczycieli do korzystania z naszej oferty edukacyjnej, która dostosowana jest do obowiązującej podstawy programowej. Przeprowadzamy zajęcia odpłatne oraz finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Na zajęcia można zapisywać się pod numerem tel.: 54-232-76-82, kom.: 603 622 266 – podając ilość dzieci, tematykę zajęć oraz imię i nazwisko opiekuna/ nauczyciela wraz z numerem telefonu kontaktowego.

Grupa uczestnicząca w zajęciach ze względu na stosowane formy pracy powinna liczyć od 15- 25 osób.

Oferta bezpłatna

Zajęcia odbywające się w ramach programu Wiedza Ciekawość Edukacja Ekologia, finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniubezpłatne i mogą odbywać się w formie mieszanej (stacjonarne + terenowe), terenowej oraz zdalnej. Zajęcia terenowe mogą odbywać się w parkach, lasach, terenach przy placówkach. Zajęcia skierowane są dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych/ponadpodstawowych, osób dorosłych. Zajęcia mieszane i terenowe trwają 2 h lekcyjne.

Tematyka zajęć bezpłatnych wraz z przeznaczeniem wiekowym to:

 1. „Segreguję – zyskuję”. Zajęcia mogą odbywać się w formie: mieszanej – przedszkole, SP I-III, SP IV-VIII, szkoła ponadpodstawowa oraz zdalnej – SP I-III, SP IV-VIII.
 2. „Zmiany krajobrazu w 4 porach”. Zajęcia odbywają się w formie terenowej – przedszkole, SP I-III.
 3. „Tropy i ślady zwierząt”. Zajęcia odbywają się w formie mieszanej – przedszkole, SP I-III.
 4. „Różnorodność biologiczna”. Zajęcia odbywają się w formie mieszanej – SP IV-VIII oraz zdalnej – osoby dorosłe.
 5. „Poznajemy siedliska”. Zajęcia odbywają się w formie terenowej – przedszkole, SP I-III, SP IV-VIII.
 6. „Zieleń w miastach i wsiach”. Zajęcia odbywają się w formie mieszanej – przedszkole, SP I-III.
 7. „Owady zapylające i ich znaczenie”. Zajęcia odbywają się w formie terenowej – SP I-III, SP IV-VIII.
 8. „Formy ochrony przyrody”. Zajęcia odbywają się w formie terenowej – SP I-IV.
 9. „Nawyki, a stan powietrza”. Zajęcia odbywają się w formie terenowej – przedszkole, SP I-III.
 10. „Strażnik przyrody”. Zajęcia odbywają się w formie terenowej – przedszkole, SP I-III.
 11. „Zielono mi”. Zajęcia odbywają się w formie terenowej – szkoła ponadpodstawowa, osoby dorosłe oraz zdalnej – szkoła ponadpodstawowa, osoby dorosłe.
 12. „Ekodom – zero waste”. Zajęcia odbywają się w formie zdalnej – szkoła ponadpodstawowa, osoby dorosłe.
 13. „Deficyt wody, jej oszczędzanie i ochrona”. Zajęcia odbywają się w formie terenowej – SP IV-VIII.

Placówki, które mają zarezerwowany termin na zajęcia stacjonarne w roku 2022 mogą zamienić formę na mieszane, bądź terenowe.

Oferta płatna

Koszt zajęć wynosi 7 zł/os. Zajęcia odbywają się wyłącznie w formie stacjonarnej – w siedzibie WCEE, placówkach oświatowych. Zajęcia są skierowane dla wszystkich grup wiekowych.

Grupa uczestnicząca w zajęciach ze względu na stosowane formy pracy powinna liczyć od 15- 25 osób.

Tematyka zajęć:

 1. Proste rady na odpady. Każdy uczestnik otrzymuję torbę wielokrotnego użytku.
 2. Ptaki w Polsce. Uczestnicy wykonują sylwetki ptaków z filcu.
 3. Tajemnice ula. Każdy uczestnik wykonuje świeczkę z wosku pszczelego.
 4. Ekologiczne kosmetyki. Wykonywanie mydełek.
 5. Warsztaty tworzenia magnesów na lodówkę.
 6. Zdobienie techniką decoupage (pojemniki, podkładki).
 7. Ponadto istnieje możliwość przeprowadzenia wybranych tematów, które są finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w formie stacjonarnej.

ZA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I PORZĄDEK PODCZAS ZAJĘĆ ODPOWIADA WYŁĄCZNIE OPIEKUN GRUPY. PRACOWNICY WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ODPOWIADAJĄ TYLKO ZA MERYTORYCZNE PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ.

 

GALERIA ZDJĘĆ