EDUKACJA

sty 7, 2021

Zapraszamy opiekunów, nauczycieli i wychowawców do korzystania z naszej oferty edukacyjnej, która dostosowana jest do obowiązującej podstawy programowej. 

Na zajęcia można zapisywać się pod numerem tel.:

54-232-76-82, kom.: 603 622 266 – podając ilość dzieci, tematykę zajęć oraz imię i nazwisko opiekuna/ nauczyciela wraz z numerem telefonu kontaktowego. 

Grupa uczestnicząca w zajęciach, ze względu na stosowane formy pracy, powinna liczyć od 15- 25 osób.

Tematy zajęć wraz z przeznaczeniem wiekowym znajdą Państwo w zakładce “OFERTA EDUKACYJNA”.

Odpłatność zajęć jest uzależniona od projektu, a także formy przeprowadzenia zajęć.

ZA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I PORZĄDEK PODCZAS ZAJĘĆ ODPOWIADA WYŁĄCZNIE OPIEKUN GRUPY. PRACOWNICY WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ODPOWIADAJĄ TYLKO ZA MERYTORYCZNE PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ.