Nasz zespół

lip 4, 2024

Maria Palińska – Dyrektor Biura, w WCEE działa od 1997 roku,  pełniła funkcję sekretarza Zarządu do 2000 roku,  a od 2000 roku pełni funkcję skarbnika do chwili obecnej. Jest prezesem Ligi Ochrony Przyrody Okręg we Włocławku, członkiem Włocławskiego Towarzystwa Naukowego.
Jest autorem i współautorem wielu programów edukacyjnych z zakresu szeroko pojętej ekologii, realizowanych we Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej.
Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała w roku 2006 na Uniwersytecie Śląski, na  Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. Od wielu lat prowadzi działalność edukacyjną w zakresie ochrony środowiska jest nauczycielem akademickim, była promotorem  (24)   recenzentem  (27)  prac  licencjackich  z zakresu ochrony środowiska na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych WSHE oraz  ok 20 prac podyplomowych z zakresu BHP.
Prowadzi wykłady na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych oraz Wydziale Nauk Pedagogicznych WSHE obecnie Kujawskiej Szkole Wyższej,  na Uniwersytetach  III wieku w ramach projektu Zielona Wiedza dla Uniwersytetów III wieku z zakresu Bioróżnorodność oraz Ocieplenie Klimatu.
Jest autorem wielu artykułów naukowych oraz popularno –naukowych .
Otrzymała III nagrodę w  Trofeum Ziemia Planeta Kobiet 2011 w Fundacji Yves Rocher oraz Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko- Pomorskiego w roku 2013 za zasługi na rzecz środowiska naturalnego, jak również Medal Komisji Edukacji Narodowej w roku 2015.

Ewa Kubacka– księgowy

Koordynatorzy programów i trenerzy prowadzący prelekcje i warsztaty:

Joanna Fydryszewska – absolwentka Wydziału Bilogii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Związana z Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej od 2008r. Prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Współpracowała z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku, Instytutem na Rzecz Ekorozwoju oraz Fundacją Ziemia i Ludzie.

Trenerzy:
Jadwiga Wiśniewska – nauczyciel dyplomowany. Współpracuje z Włocławskim Centrum Edukacji Ekologicznej od 10 lat.