Materiały Szkoleniowe

sty 7, 2021

Konferencja “20 lat edukacji realizowanej przez WCEE”
wrześnień 2017
Edukacja ekologiczna WCEE – wczoraj i dziś – dr Maria Palińska
Edukacja w terenie – edukacją przyszłości – dr Przemysław Płoskonka
Różnorodność edukacji dla ZR – dr Anna Batorczak
Poradnik dla objętych globalnym ociepleniem – dr Witold Lenart
Aktywna edukacja w praktyce – dr Renata Brzezińska
Rola zielonych szkół w edukacji przyrodniczej – mgr. Joanna Dąbek
Organizacje pozarządowe i ich rola w edukacji ekologicznej – mgr Iwona Marczak

Konferencja
“Środowoisko województwa kujawsko-pomorskiego przyjazne społeczeństwu”
w ramach projektu
Ekologiczny rok w województwie kujawsko-pomorskim 2016
Rola edukacji ekologicznej w kształtowaniu społeczeństwa przyjaznego środowisku – Pani Maria Palińska
WFOŚiGW w Toruniu partnerem w budowaniu społeczeństwa przyjaznego środowisku – zasady finansowania zadań proekologicznych – Pani Teresa Nowak
Rola lasów państwowych w edukacji przyrodniczej społeczeństwa – Pan Janusz Kaczmarek
Rola parków krajobrazowych w edukacji społeczeństwa – Pan Leszek Wasielewski

Prezentacja środowiska przyrodniczego parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego – pracownicy parków krajobrazowych
Brodnicki Park Krajobrazowy
Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy
Krajeński Park Krajobrazowy
Nadgoplański Park Tysiąclecia
Tucholski Park Krajobrazowy
Wdecki Park Krajobrazowy
Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego