Jak zapisać grupę?

Jak zapisać grupę?

Zapraszamy opiekunów, nauczycieli do korzystania z naszej oferty edukacyjnej, która dostosowana jest do obowiązującej podstawy programowej.

Na zajęcia można zapisywać się pod numerem telefonu 54-232-76-82, kom.: 603 622 266 podając ilość dzieci, tematykę zajęć oraz imię i nazwisko opiekuna/ nauczyciela wraz z numerem telefonu kontaktowego.

Aktualna tematyka, koszt oraz formy przeprowadzania zajęć są dostępne w zakładce EDUKACJA.

Grupa uczestnicząca z zajęciach ze względu na stosowane formy pracy powinna liczyć maksymalnie 25 osób.