Jak zapisać grupę?

sty 7, 2021

Jak zapisać grupę?

Zapraszamy opiekunów, nauczycieli do korzystania z naszej oferty edukacyjnej, która dostosowana jest do obowiązującej podstawy programowej.

Na zajęcia można zapisywać się pod numerem telefonu 54-232-76-82, kom.: 603 622 266 podając ilość dzieci, tematykę zajęć oraz imię i nazwisko opiekuna/ nauczyciela wraz z numerem telefonu kontaktowego.

Aktualna tematyka, koszt oraz formy przeprowadzania zajęć są dostępne w zakładce EDUKACJA.

Grupa uczestnicząca z zajęciach ze względu na stosowane formy pracy powinna liczyć maksymalnie 25 osób.

• Zajęcia odbywają się w sali edukacyjnej WCEE lub w parkach miejskich Włocławka.
• W przypadku zajęć poza WCEE (w placówce) zamawiający ponosi koszt dojazdu trenerów. Stawka 1,15/km. Odległość wg google maps.
• Grupa uczestnicząca w zajęciach, ze względu na stosowane formy pracy, powinna liczyć od 15 – 25 osób.
• Zajęcia są odpłatne, koszt 10,00/osobę.
• Zajęcia warsztatowe trwają ok 60 min.
• Opiekunów prosimy o aktywne uczestniczenie w zajęciach i ograniczenie liczby wykonywanych zdjęć.

UWAGA!
ZA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I PORZĄDEK PODCZAS ZAJĘĆ ODPOWIADA WYŁĄCZNIE OPIEKUN GRUPY. PRACOWNICY WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ODPOWIADAJĄ TYLKO ZA MERYTORYCZNE PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ.

TRENERZY NIE SPRAWUJĄ OPIEKI PEDAGOGICZNEJ, ANI NIE ODPOWIADAJA ZA NADZWÓR WYCHWACZY NAD UCZESTNIKAMI. ODPOWIEDZLANIŚĆ ZA OPIEKĘ NAD UCZESTNIKAMI, A TAKŻE DYSCYPLINĘ I BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ PONOSZĄ OPIEKUNOWIE, KTÓRZY SĄ ZOBOWIĄZANI DO PRZEBYWANIA WRAZ Z GRUPĄ PODCZAS CAŁEGO CZASU TRWANIA ZAJĘĆ. 

OPIEKUNOWIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZACHOWANIE SWOICH PODOPIECZNYCH ORAZ ZA WYRZĄDZONE PRZEZ NICH SZKODY.