Harmonogram spotkań

mar 25, 2023

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej rozpoczyna nabór uczestników projektu „Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w kujawsko-pomorskim” w ramach części III Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważony rozwój” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.
Program ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, będącej częścią świadomości społecznej, upowszechnianie wiedzy i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrównoważonego rozwoju.
Planowane przedsięwzięcie dotyczy aktywnej edukacji ekologicznej osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego.

Tematyka warsztatów:
• Maj 2024 – Wizyta studyjna na terenie parku krajobrazowego i obszarach chronionych
• Maj 2024- Spotkanie 1 – DIY – las w słoiku
• Czerwiec – Spotkanie 2 – Bioróżnorodność w świecie owadów
• Czerwiec – Spotkanie 3 – Reduce, reuse, recycle, czyli zasada 3R w codziennym życiu
• Wrzesień 2024 – Spotkanie 4 – Zielono mi -zielone obrazy
• Wrzesień 2024 – Spotkanie 5 – Ekokonsument
• Październik 2024 – Spotkanie 6 – Bioróżnorodność w świecie ptaków

Termin realizacji warsztatów: od 01.05.2024 do 31.10.2024r.
Terminy spotkań – mogą ulec zmianie
21.05.2024 wtorek, godzina 13.00
24.05.2024 piątek – wizyta studyjna, godzina 9.00
13.06.2024 czwartek, godzina 13.00
18.06.2024 wtorek, godzina 13.00
03.09.2024 wtorek, godzina 13.00
24.09.2024 wtorek, godzina 13.00
08.10.2024 wtorek, godzina 13.00

Zgłoszenia osób dorosłych na cykl 6 warsztatów ekologicznych przyjmowane są telefonicznie pod numerem 603 622 266 w godzinach pracy biura WCEE.W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz telefon osoby do kontaktu. Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona.

Pierwsze spotkanie 21 maja 2024 o godzinie 13.00 w siedzibie WCEE przy ulicy Komunalnej 4 we Włocławku.

 

Wizyta studyjna
26.04.2024, godzina 9.00-14.00
Trasa: Komunalna 4 – Żwirownia Skoki, Dębniaki, Jezioro Rakutowskie, Włocławek

Uczestnicy (35 osób):  osoby biorące udział w warsztatach oraz osoby towarzyszące, osoby 18+, nauczyciele, edukatorzy, seniorzy, mieszkańcy,

Program:
8.45 Zbiórka w siedzibie Włocławskiego Centrum edukacji Ekologicznej przy ulicy Komunalnej 4
9.00 Wyjazd do Żwirowni Skoki
9.30-10.30 Zajęcia
10.30-11.00 Przejazd do Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Ptaków w Dębniakach
11.00-12.00 Zwiedzanie ośrodka
12.00-12.40 Przejazd nad Jezioro Rakutowskie, obserwacja
12.40 – Powrót do Włocławka
13.20– Obiad

Zgłoszenia przyjmujemy:
• W sekretariacie WCEE przy ul. Komunalnej 4
• Mailowo pod adresem kontakt@wcee.org.pl
• Telefonicznie pod numerem 603 622 266
Zgłaszając swój udział należy podać imię i nazwisko oraz numer telefonu.

Projekt „Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w kujawsko-pomorskim” dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

TERMINARZ WARZTATÓW DLA GRUPY I:

25.10.2023; godzina 13.00 – Zielono mi – zielone obrazy

15.11.2023; godzina 13.00 –DIY- las w słoiku

17.01.2023; godzina 13.00 – Ekokonsument (życie w duchu zero waste, ekologiczny dom, wybory świadomego konsumenta)

21.02.2023; godzina 13.00 – Bioróżnorodność w świecie ptaków

13.03.2023; godzina 13.00 –  Reduse, reuse, recykle czyli zasada 3R w codziennym życiu. Ponowne wykorzystanie produktów

03.04.2023; godzina 13.00 – Bioróżnorodność w świecie owadów

26.04.2023; godzina 9.00 – Wizyta studyjne na terenie parku krajobrazowego dla uczestników projektu i osób towarzyszących

 

Warsztaty realizowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, pn. Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w kujawsko-pomorskim.