Członkowie

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej jest związkiem stowarzyszeń, a jego członkami są osoby prawne, reprezentowani we władzach poprzez swoich przedstawicieli.

Członkowie założyciele:

Organizacje społeczne
Samorządy:

Przedsiębiorstwa:

 

i    ciśnieniomierzy we Włocławku.

Szkoły i Uczelnie