WCEE

lut 17, 2021

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej
WCEE – kim jesteśmy, nasze działania

WCEE jest organizacją pozarządową, związkiem stowarzyszeń działającym na rzecz szeroko pojętego środowiska przyrodniczego oraz edukacji społeczeństwa od 1997. Zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000086304.

Naszą misją jest budowanie społeczeństwa przyszłości, świadomego swych wyborów, postaw oraz zachowań proekologicznych, dzięki któremu ocalimy planetę dla przyszłych pokoleń.

Członkowie stowarzyszenia to osoby prawne, których z roku na rok jest coraz więcej, stanowią oni bazę naszych działań a dzięki ich wsparciu finansowemu i merytorycznemu może być realizowana nasza misja.

Członkami założycielami byli: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Liga Ochrony Przyrody – Zarząd Okręgowy we Włocławku, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Włocławku. Obecnie członkami stowarzyszenia jest 21 osób prawnych.

Nasze Centrum to nie tylko członkowie naszego stowarzyszenia, ale również zespół realizujący na co dzień działania edukacyjne skierowane do szerokiego grona odbiorców, to trenerzy dysponujący szeroką wiedzą, oraz beneficjenci naszych działań, dzięki których zaangażowaniu i aktywnemu uczestnictwu w naszych projektach możemy budować społeczeństwo przyjazne środowisku.

WCEE realizuje zadania edukacji ekologicznej spójne ze Strategią edukacji dla zrównoważonego rozwoju Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ, polityką ekologiczną państwa, programami ochrony środowiska województw, powiatów i gmin, poprzez:

 • organizowanie i prowadzenie konferencji, szkoleń, seminariów, warsztatów, konkursów, plenerów artystyczno – przyrodniczych,
 • organizowanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych i warsztatów dla dzieci i młodzieży zarówno stacjonarnych jak i terenowych.
 • ochronę bioróżnorodności, czynną ochronę przyrody, zwłaszcza gatunków, którym grozi wyginięcie,
 • wydawanie materiałów edukacyjnych, prowadzenie biblioteki z czytelnią,
 • inicjowanie organizacji zielonych szkół, budowy ścieżek dydaktyczno – przyrodniczych oraz różnych działań na rzecz społeczności lokalnych.

Edukacja ekologiczna realizowana jest poprzez programy i projekty, które prowadzone są od 1998 roku, niektóre nieprzerwanie do dziś. Wśród nich wymienić należy Ecosurvival w rekreacji i turystyce i wydawanie włocławskiego przeglądu ekologicznego Ekowieści.

Na realizację zadań edukacyjnych pomoc finansowa otrzymywana jest z:

 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 • Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
 • Samorządów: województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu włocławskiego, Gminy Miasta Włocławek i samorządów gminnych,
 • Biura Organizacji Narodów Zjednoczonych – UNDP-GEF.
 • Darowizn z firm, składek członkowskic
 • Darowizn
 • z 1%