Sprawozdania z działalności

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej publikuje sprawozdania z działalności organizacji.
  • SPRAWOZDANIE ZA 2022

sprawozdanie merytoryczne

sprawozdanie finansowe

Rachunek zysku i strat