2022

gru 8, 2022

Program Wiedza Ciekawość Edukacja Ekologia – program finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Cele:
-podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa
-dochodzenie do nowej wiedzy poprzez odkrywanie
-obserwowanie zjawisk i stawianie pytań oraz wyszukiwanie odpowiedzi zgodnie z metodologią naukową
-kształtowanie umiejętności rozumowania i wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych sytuacjach codziennego życia
-poznanie najbliższego środowiska przyrodniczego oraz uwrażliwienie odbiorców na sprawy dziejące się w otaczającym środowisku
-zdobycie wiedzy na temat kształtowania i wpływu działalności człowieka na otaczające środowisko, w tym zmiany w występujących gatunkach zwierząt i roślin, jak również wpływu człowieka na krajobraz. W ramach programu zaplanowano zajęcia stacjonarne, mieszane, terenowe i zdalne. Program jest skierowany do dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz osób dorosłych z dziećmi.

Tematyka zajęć:

 1. Segreguję – zyskuję
 2. 3R
 3. Zmiany krajobrazu w 4 porach roku
 4. Tropy i ślady zwierząt
 5. Różnorodność biologiczna
 6. Zagrożenia dla bioróżnorodności
 7. Poznajemy siedliska
 8. Zieleń w miastach i wsiach
 9. Owady zapylające i ich znaczenie
 10. Formy ochrony przyrody
 11. Nawyki a stan powietrza
 12. Strażnik przyrody
 13. Zielono mi
 14. Ekodom – zero waste
 15. Deficyt wody, jej oszczędzanie i ochrona

W ramach tego samego programu powstała Wirtualna Ścieżka edukacyjna, dzięki której dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy Włocławka, odwiedzający nasze miasto turyści będą mogli zapoznać się z zasobami przyrodniczymi parku używając do tego celu nowoczesnych środków przekazu jakim są smartfony wyposażone w aplikacje, dzięki którym można poznawać ciekawe miejsca, gatunki roślin i zwierząt.

Punkty ścieżki:

 1. Śmieszny staw – oczko
 2. Kwietna łąka
 3. Zgłowiączka
 4. Dolina rzeki Zgłowiączki – przyroda rzeki i skarpy.
 5. Pan Sienkiewicz i różany ogród.
 6. Drzewa, ptaki i budowla hydrotechniczna – próg piętrzący na rzece Zgłowiączce.
 7. Zderzenie dwóch rzek – ujście Zgłowiączki do Wisły.
 8. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w dolinach rzek – ochrona siedlisk i gatunków.
 9. Ryby rzeki Wisły.
 10. Ławeczka M. Curie – Skłodowskiej i panorama naturalnej doliny rzeki nizinnej.

 

 

Projekt JESTEM ŚWIADOMY – TO SIĘ OPŁACA – współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Projekt JESTEM ŚWIADOMY – TO SIĘ OPŁACA obejmuje swoim zasięgiem 4 województwa, wszystkie grupy wiekowe oraz 3 główne zagadnienia tematyczne zapewniające spójność konieczną do osiągnięcia celów Zrównoważonego Rozwoju:
Bioróżnorodność i związaną z nią ochronę środowiska
Czyste powietrze i wpływający na nie rozwój gospodarczy
Gospodarkę odpadami i rolę człowieka w ich wytwarzaniu.

http://tosieoplaca.org.pl/

 

Projekt „Zielone miejsce” dofinansowany przez Fundację Drzewo i Jutro. Projekt realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (powiat m. Włocławek, powiaty: włocławski, aleksandrowski, radziejowski,  rypiński i lipnowski)  i mazowieckiego (powiaty gostyniński i płocki).

Zgłaszając się do projektu zyskiwano możliwość wzięcia udziału w Bezpłatnych warsztatach i Konkursie na Zielone miejsce. 

 

Projekt ,,Żyj aktywnie i zielono z ANWILEM”. Sponsorem Głównym jest ANWIL S.A. – producent nawozów Canvil i Anvistar. 

Projekt skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz osób dorosłych z powiatu włocławskiego i Miasta Włocławek. Podzielony na trzy etapy:

 1. Organizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych – termin realizacji do 30 maja 2022 r.
 2. Konkurs dla uczniów szkół podstawowych biorących udział w projekcie pt. „Zielony zakątek ostoją dla zwierząt” – termin realizacji do 30 czerwca 2022 r.
 3. Organizacja warsztatów dla dorosłych mieszkańców powiatu włocławskiego, konkurs dla uczestników projektu pt. „Zielony zakątek ostoją dla zwierząt”, wycieczka dla laureatów konkursu – termin realizacji do 30 września 2022 r.