2020/2021

Program „Ucz się, poznawaj i badaj środowisko wokół nas”. Program skierowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i słuchaczy uniwersytetów III wieku. I i II edycja.

Program ma na celu:

 • podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa
 • dochodzenie do nowej wiedzy poprzez odkrywanie
 • obserwowanie zjawisk i stawianie pytań oraz wyszukiwanie odpowiedzi zgodnie z metodologią naukową
 • kształtowanie umiejętności rozumowania i wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych sytuacjach codziennego życia
 • poznanie najbliższego środowiska przyrodniczego oraz uwrażliwienie odbiorców na sprawy dziejące się w otaczającym środowisku
 • zdobycie wiedzy na temat kształtowania i wpływu działalności człowieka na otaczające środowisko, w tym zmiany w występujących gatunkach zwierząt i roślin, jak również wpływu człowieka na krajobraz.

W ramach programu zaplanowano zajęcia terenowe, zdalne oraz mieszane. Podczas zajęć terenowych (zielone tereny miast, tereny zielone wokół szkół, parki, trawniki) łatwiej będzie poznawać i odczuwać otaczający nas świat pamiętając, że postępujący urbanizacja i rozwój gospodarczy powinien być realizowany z poszanowaniem naturalnego środowiska.

Tematyka zajęć:

 1. Proste rady na odpady.
 2. Zmiany krajobrazu w 4 porach roku.
 3. Tropy i ślady zwierząt.
 4. Bioróżnorodność na różnych poziomach organizacji.
 5. Siedlisko ostoją bioróżnorodności.
 6. Zieleń w miastach i wsiach.
 7. Formy ochrony przyrody.
 8. Czyste powietrze.
 9. Strażnik przyrody.
 10. Zielono mi.
 11. Ekodom – zero waste.
 12. Zagrożenia dla bioróżnorodności.

Program finansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu