Wiedza Ciekawość Edukacja Ekologia!

paź 30, 2022

Szanowni Państwo!🦋
Przedstawiamy państwu ostatni film prezentujący naszą ścieżkę edukacyjną stworzoną w ramach programu Wiedza Ciekawość Edukacja Ekologia finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 🍀

Film przedstawia wszystkie punkty naszej ścieżki, a są to:
Ławeczka M. Skłodowskiej-Curie i panorama naturalnej doliny rzeki nizinnej 👩‍🔬
Ryby rzeki Wisły 🐟
Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 w dolinach rzek – ochrona siedlisk i gatunków 🌏
Zderzenie dwóch rzek – ujście Zgłowiączki do Wisły 🌊
Drzewa, ptaki i budowla hydrotechniczna – próg piętrzący na rzece Zgłowiączce 🐦
Pan Sienkiewicz i różany ogród 🌹
Dolina rzeki Zgłowiączki – przyroda rzeki i skarpy 🌳
Zgłowiączka ☀️
Kwietna łąka 💐
Śmieszny staw – oczko 🌱
Zapraszamy do oglądania, jak i spacerowania 🍁