Walne Zebranie Członków Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

W dniu 09.06.odbyło się Walne Zebranie Członków Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej podczas którego zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2019 ora udzielono absolutorium Zarządowi WCEE za działalność w roku 2019.

W dniu 09.06.odbyło się Walne Zebranie Członków Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej podczas którego zatwierdzono sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2019 ora udzielono absolutorium Zarządowi WCEE za działalność w roku 2019.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *