Wesołego Alleluja!

Zarząd i pracownicy Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku życzą odpoczynku od zgiełku codzienności, spokoju i pogody ducha oraz wszystkiego dobrego na Wielkanoc. Wesołego Alleluja!

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza do uczestnictwa w projekcie

Miasto Włocławek uczestniczy w Programie „Rozwój Lokalny”, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Program ten adresowany jest do 225 małych i średnich miast, wyłonionych przez Polską Akademię Nauk jako ośrodki z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju, wśród których znajduje się również Włocławek.