WODA-ENERGIA-TAMA

mar 13, 2023

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza chętne grupy do udziału w projekcie „WODA-ENERGIA-TAMA”.

Projekt ten skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych.

Tematyka warsztatów będzie dostosowana do wieku uczestników tj.:

  • I-IV „Woda” (forma stacjonarna) – wzbogacenie wiedzy uczniów na temat wody poprzez przekazanie informacji na temat jej roli dla zwierząt, roślin i życia ludzkiego; a także kształtowanie nawyków dotyczących racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi. Część praktyczna – wodne doświadczenia.
  • V-VIII „Energia” (forma stacjonarna) – podniesienie świadomości dotyczącej właściwego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych; promowanie wiedzy o bezpiecznym, racjonalnym i ekologicznym użytkowaniu energii elektrycznej; wykształcenie nawyku oszczędnego korzystania z wody. Część praktyczna – krzyżówka.
  • ponadpodstawowe „Tama” (forma terenowa) – poznanie alternatywnych źródeł energii, zalet i wad budowy tam na rzekach, zapoznanie się ze schematem działania obiektu tamy włocławskiej.

Każdy z uczestników otrzyma materiały promocyjne związane z projektem.

Grupa powinna liczyć maksymalnie 25 os. Czas trwania warsztatu 1/2 godz. lekcyjne.

Warunkiem zgłoszenia udziału w projekcie jest przesłanie formularza zgłoszeniowego udziału w warsztatach poprzez przesłanie skanu na adres e-mail : ekoedu@interia.eu 

Formularz zgłoszeniowy: http://wcee.org.pl/wp-content/uploads/2023/03/formularz-zgloszeniowy.pdf

Liczba miejsc ograniczona.

Organizatorem projektu jest Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej. Projekt wsparła „Fundacja Energa” jako Darczyńca.