Wielki sukces projektu „Zielone miejsce” Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

Od kwietnia 2022 Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej współpracuje z Fundacją Drzewo i Jutro. Wspólny projekt pod nazwą „Zielone miejsce” pozwolił na stworzenie 12 Zielonych miejsc na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego oraz wykształcenie umiejętności współpracy i dbałości o środowisko. Efektem jest podjęcie działań mających na celu poprawę jakości środowiska.