Oferta edukacyjna Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej na okres styczeń-sierpień 2024

paź 30, 2023

Oferta edukacyjna Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
na okres styczeń-sierpień 2024
Zapisy prowadzimy od 13.11.2023r.

Zapraszamy opiekunów, nauczycieli i wychowawców do korzystania z naszej oferty edukacyjnej, która dostosowana jest do obowiązującej podstawy programowej.
Na zajęcia można zapisywać się pod numerem tel.:54-232-76-82, kom.: 603 622 266 lub osobiście – podając liczbę dzieci, temat zajęć oraz imię i nazwisko opiekuna/ nauczyciela wraz z numerem telefonu kontaktowego.
• Zajęcia odbywają się w sali edukacyjnej WCEE lub w parkach miejskich Włocławka.
• W przypadku zajęć poza WCEE (w placówce) zamawiający ponosi koszt dojazdu trenerów. Stawka 1,15/km. Odległość wg google maps.
• Grupa uczestnicząca w zajęciach, ze względu na stosowane formy pracy, powinna liczyć od 15 – 25 osób.
• Zajęcia są odpłatne, koszt 10,00/osobę.
• Zajęcia warsztatowe trwają ok 60 min.
• Opiekunów prosimy o aktywne uczestniczenie w zajęciach i ograniczenie liczby wykonywanych zdjęć.

UWAGA!
ZA BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I PORZĄDEK PODCZAS ZAJĘĆ ODPOWIADA WYŁĄCZNIE OPIEKUN GRUPY. PRACOWNICY WŁOCŁAWSKIEGO CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ ODPOWIADAJĄ TYLKO ZA MERYTORYCZNE PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ.

1. Zmiany krajobrazu w 4 porach roku (karmniki z szyszek, wysiew zboża) – przedszkola, klasy I-IV szkoły podstawowej
2. Poznajemy siedliska (drewniane magnesy) – przedszkola, klasy I-IV szkoły podstawowej
3. Gospodarka odpadami (zdobienie toreb)– przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, dorośli
4. Owady zapylające i ich ochrona (produkcja świec) – przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, dorośli
5. Bioróżnorodność w świecie owadów (gipsowe owady lub filcowe motyle) – przedszkola, klasy I-IV szkoły podstawowej
6. Bioróżnorodność w świecie ptaków (filcowe ptaki) – szkoła podstawowa
7. Formy ochrony przyrody – klasy IV-VIII szkoły podstawowej
8. Tropy zwierząt (gipsowe odlewy tropów) – wyłącznie w WCEE – przedszkola, klasy I-IV szkoły podstawowej
9. OZE i ekologiczny dom – klasy IV-VIII szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowe, dorośli
10. Mikroświat (wykonanie i obserwacja preparatów) – wyłącznie w WCEE – klasy IV-VIII szkoły podstawowej, dorośli
11. Produkcja mydełek ekologicznych – wyłącznie w WCEE, szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa
12. Minilaboratorium (doświadczenia z wodą i powietrzem) – wyłącznie w WCEE – klasy I-IV szkoły podstawowej
13. Ekologiczne prezenty – zdobienie techniką decoupage – wyłącznie w WCEE – klasy IV-VIII szkoły podstawowej, szkoła ponadpodstawowa, dorośli
Krótki opis warsztatów dostępny jest na www.wcee.org.pl w zakładce Oferta edukacyjna.