WYNIKI KONKURSU NA ZIELONE MIEJSCE

sie 18, 2023

Znamy już laureatów konkursu na Zielone miejsce.
Nagrody rzeczowe w postaci roślin do stworzenia zielonego miejsca oraz tablice do ich oznakowania, ufundowane przez Fundacja Drzewo i Jutro dostarczymy w drugiej połowie września do:
1. Szkoły Podstawowej nr 19 we Włocławku – wartość nagrody 3000,00
2. Szkoły Podstawowej w Dyblinie – wartość nagrody – 2500,00
3. Szkoły podstawowej w Krojczynie – wartość nagrody 2500,00
4. Szkoły Podstawowej nr 3 we Włocławku – wartość nagrody 1000,00
5. Zespołu Szkół nr 3 we Włocławku – wartość nagrody 1034,81
6. Niepublicznego Przedszkola Tęczowa Kraina we Włocławku, ul. Bartnicka – wartość nagrody 500,00
7. Domu Pomocy Społecznej w Kurowie – wartość nagrody 2000,00
8. Domu Pomocy Społecznej w Kowalu – wartość nagrody 2000,00
9. Środowiskowego Domu Samopomocy w Kowalu – wartość nagrody 1000,00
10. Koła Gospodyń Wiejskich Kujawianki – wartość nagrody 1000,00
11. Kola Gospodyń Wiejskich Cypr i Anka – wartość nagrody 2500,00
GRATULUJEMY!

O wynikach konkursu i warunkach odbioru nagrody laureaci zostaną poinformowani listownie/mailowo.
Dostawy roślin planowane są w terminie 18.09.2023-29.09.2023.