Projekty edukacyjne to nie tylko prelekcje…

lip 2, 2024

Uczestnicy projektu Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w kujawsko-pomorskim korzystają z warsztatów edukacyjnych. Każda z 3 grup uczestników weźmie udział w 6 spotkaniach poświęconych bioróżnorodności i zrównoważonemu rozwojowi organizowanym w siedzibie WCEE. Jednak edukacja ekologiczna i przyrodnicza powinna być realizowana w terenie. Dlatego uczestnicy projektu odwiedzą także obszary chronione. Podczas wizyt studyjnych poznają Obszary natura 2000, park krajobrazowy, pomniki przyrody oraz spotkają gatunki chronione.

Kolejne spotkania już we wrześniu.

Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.