Zajęcia dydaktyczne o gospodarce odpadami

mar 25, 2024

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej od 01 kwietnia 2024 realizuje zadanie polegające na prowadzeniu zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych znajdujących się na terenie Miasta Włocławek dla dzieci i młodzieży o tematyce gospodarki odpadowej.