Ziemi nie odziedziczyliśmy po naszych przodkach, ale pożyczyliśmy od naszych wnuków

lut 8, 2024

Zrównoważony rozwój, ekorozwój, trwały i zrównoważony rozwój to pojęcia coraz częściej pojawiające się w naszym życiu. Czy jednak wiemy czego dotyczą?
W ostatnich latach we znaki daje się postępująca degradacja środowiska i kurczenie się zasobów naszej planety. Od końca XVII w. (rewolucja przemysłowa) tempa nabrał proces prowadzący do niespotykanych wcześniej zmian w środowisku. Przyspieszyło tempo wymierania nowych gatunków i zanikania siedlisk. Obecnie mówimy już świadomości tego zagrożenia. Niekorzystnym zmianom środowiska poświęca się więcej uwagi. Dziś wiadomo, że konsumpcyjno-przemysłowe zasady wolnego rynku to nie jest rozwiązanie problemów. Na szczęście wśród ludzi zaczęła się rysować potrzeba świadomego p przemyślanego rozwoju cywilizacji. Rozwoju opartego na zasadach poszanowania świata przyrody, ludzi i kultur- rozwoju zrównoważonego. Ideę zrównoważonego rozwoju trafnie oddaje zdanie z Raportu Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 r. Nasza wspólna przyszłość „zrównoważony rozwój to taki rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie”.
Realizacja takiego rozwoju musi brać pod uwagę:
• Potrzeby – szczególnie najbiedniejszych na świecie
• Ograniczenia – narzucane przez technologie, organizację społeczeństwa i możliwości środowiska.
Ideę zrównoważonego rozwoju ma trzy wzajemnie powiązane wymiary: przyrodniczy, ekonomiczny i społeczny. Trwały i zrównoważony rozwój oznacza:
1. Trwałość ekologiczną
2. Rozwój ekonomiczny
3. Sprawiedliwość społeczną.

Więcej o zrównoważonym rozwoju dowiecie się na warsztatach, realizowanych w ramach projektu Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej ku zrównoważonemu rozwojowi w kujawsko-pomorskim.
Niniejszy materiał powstał w ramach projektu dofinansowanego ze środków NFOŚiGW z programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.