Rekrutacja do projektu Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w kujawsko-pomorskim

paź 17, 2023

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej rozpoczyna realizację projektu „Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej dla zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska w kujawsko-pomorskim” w ramach części III Programu Priorytetowego Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pn. „Ochrona środowiska, gospodarka wodna i zrównoważóny rozwój” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Toruniu w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.
Program ma na celu podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, będącej częścią świadomości społecznej, upowszechnianie wiedzy i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, gospodarki wodnej i zrówoważonego rozwoju.
Planowane przedsięwzięcie dotyczy aktywnej edukacji ekologicznej osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego.
Tematyka warsztatów:
Spotkanie 1 – Zielono mi -zielone obrazy
Spotkanie 2 – Ekokonsument
Spotkanie 3 – Reduce, reuse, recycle, czyli zasada 3R w codziennym życiu
SPotkanie 4 – DIY – las w słoiku
Spotkanie 5 – Birożónorodnosc w świecie ptaków
Spotkanie 6 – Bioróżnorodność w świecie owadów
Termin realizacji przedsięwzięcia: od 01.10.2023 do 31.05.2025r.

Zgłoszenia osób dorosłych na cykl 6 warsztatów ekologicznych przyjmowane są telefonicznie pod numerem 603 622 266 w godzinach pracy biura WCEE.W zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko oraz telefon osoby do kontaktu. Decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograniczona.

Pierwsze spotkanie 25 października 2023 o godzinie 13.00 w siedzibie WCEE przy ulicy Komunalnej 4 we Włocławku.

Zapraszamy.