Przypominamy, że do 31.07.2022r. czekamy na prace konkursowe opisujące Zielone miejsce

cze 28, 2022

Prace należy składać bezpośrednio do Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Komunalna 4 we Włocławku lub przesłać pocztą z dopiskiem „Zielone miejsce”.

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej
ul. Komunalna 4;
87-800 Włocławek

Konkurs jest elementem projektu Zielone miejsce dofinansowanego ze środków Fundacji Drzewo i Jutro.