Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza do uczestnictwa w projekcie

sty 7, 2021

Miasto Włocławek uczestniczy w Programie „Rozwój Lokalny”, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Program ten adresowany jest do 225 małych i średnich miast, wyłonionych przez Polską Akademię Nauk jako ośrodki z najtrudniejszą sytuacją społeczno-gospodarczą w kraju, wśród których znajduje się również Włocławek.

W lipcu ubiegłego roku złożony został do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju zarys projektu pn. „WŁOCŁAWEK – miasto nowych możliwości. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”. Od stycznia 2020 roku rozpoczęliśmy współpracę z Doradcami Miast z ramienia Związku Miast Polskich, a w lutym prace nad diagnozą do Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego. Od tego czasu Zespół Miejski, składający się z przedstawicieli Urzędu Miasta, pod okiem Doradców i przy współudziale przedstawicieli najważniejszych miejskich instytucji oraz kluczowych środowisk miejskich, wspólnie wypracowuje nową ścieżkę rozwoju dla naszego miasta.

W wyniku dotychczasowych prac:

  • zdiagnozowaliśmy kluczowe problemy Włocławka, takie jak: postępujący spadek liczby ludności, starzenie się społeczeństwa, niski poziom przedsiębiorczości, zły stan środowiska naturalnego czy utrwalony negatywny wizerunek miasta,
  • określiliśmy wizję: Włocławek 2050 – Miasto Rozwoju Poprzez Dialog, oraz cele rozwojowe, do których zmierzamy w ciągu kolejnych 30 lat:
    * miasto dialogu i działań społecznych
    * miasto kompaktowe – skrojone na miarę potrzeb mieszkańców
    * miasto silne gospodarczo

Na kolejnym etapie prac konieczne jest zaplanowanie projektów, które odwrócą negatywny trend
w naszym mieście. W tym celu przygotowaliśmy Kartę Pomysłu, dzięki której chcemy poznać Państwa pomysły. Przed jej wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją jej wypełniania, jak również z załącznikami dostępnymi na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek, w zakładce: http://www.wloclawek.pl/pl/artykuly/284/wloclawek-miasto-nowych-mozliwosci

Zgłaszane propozycje powinny ściśle odnosić się do zdiagnozowanych kluczowych problemów oraz celów, wskazanych m.in. w instrukcji wypełnienia Karty Pomysłu.
Informacje na temat Programu Rozwój Lokalny dostępne są na stronie: https://www.eog.gov.pl/strony/zapoznaj-sie-z-funduszami/rozwoj-lokalny/nabory-wnioskow/

Proszę o zwrócenie uwagi, iż wszystkie działania projektowe muszą realizować standardy dostępności zawarte w Programie Dostępność Plus 2018-2025, link:
https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/POIR/3_1_1_1_2019/Dok_dodatkowe/16_Program_Dostepnosc_Plus.pdf