Kampanie społeczne

Kampanie społeczne – to reklama mająca na celu wywołanie zmian społecznie pożądanych. W języku angielskim reklama społeczna określana jest jako social ad oraz (częściej) jako public service advertising (PSA).

Istnieją kontrowersje co do ścisłego określenia zakresu zainteresowań reklamy społecznej. Przykładowo trudno określić, czy należy do niej reklama artystyczna. Która z jednej strony nie ma konkretnych celów, z drugiej może funkcjonować jako element animacji społeczno-kulturalnej, a ponadto jest formą promowania sztuki jako takiej. Ostatecznie jednak zwykle zostaje ona uznana jako „społeczna”.

Natomiast nie każda reklama niekomercyjna jest społeczną – absolutnie za takową nie można uznać reklamy politycznej.
(https://www.wirtualnemedia.pl/slownik/kampania-spoleczna)