Wielki sukces projektu „Zielone miejsce” Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej

Od kwietnia 2022 Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej współpracuje z Fundacją Drzewo i Jutro. Wspólny projekt pod nazwą „Zielone miejsce” pozwolił na stworzenie 12 Zielonych miejsc na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego oraz wykształcenie umiejętności współpracy i dbałości o środowisko. Efektem jest podjęcie działań mających na celu poprawę jakości środowiska.

Zielone miejsce

W województwie kujawsko-pomorskim i mazowieckim powstanie 12 Zielonych miejsc. To wszystko dzięki Włocławskiemu Centrum Edukacji Ekologicznej i Fundacji Drzewo i Jutro.

Żyj aktywnie i zielono z ANWILEM

Za nami już wszystkie warsztaty w ramach III etapu projektu „Żyj aktywnie i zielono z ANWILEM”. Mieliśmy okazję współpracować aż z 11 różnymi instytucjami dla osób dorosłych! Miejsca, które odwiedziliśmy to:

Wyniki Konkursu na Zielone Miejsce

Publikujemy wyniki Konkursu na Zielone Miejsce organizowanego przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu Zielone miejsce, dofinansowanego ze środków Fundacji Drzewo i Jutro.

Żyj aktywnie i zielono z ANWILEM

W dniu 16.08 rozpoczęliśmy kolejny etap projektu „Żyj aktywnie i zielono z ANWILEM”. Tym razem do udziału w warsztatach zaprosiliśmy osoby dorosłe, tj. podopiecznych domów pomocy społecznej, koła gospodyń wiejskich, itp.

Zielone miejsce

W warsztatach prowadzonych w ramach projektu Zielone miejsce dofinansowanego ze środków Fundacja Drzewo i Jutro wzięło udział 656 osób. Spotkaliśmy się z 31 grupami, które są zainteresowane tworzeniem miejsc przyjaznych ptakom i owadom.

Wyniki konkursu “Zielony zakątek ostoją dla zwierząt” 

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej uprzejmie informuje, że komisja konkursowa na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2022 r. oceniła prace i wyłoniła laureatów konkursu pt. “Zielony zakątek ostoją dla zwierząt” w ramach projektu “Żyj aktywnie i zielono z ANWILEM”. Sponsorem Głównym Projektu jest ANWIL S.A. – producent nawozów CANWIL z magnezem i CANWIL S z siarką.