Projekt „Kieszonkowe ogrody dziełem seniora" realizowany jest przez „Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej"  w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek,         w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 42.650,00 zł
 

Warsztat IV praktyczny DPS ul. Dobrzyńska

 

Warsztat IV praktyczny DPS ul. Nowomiejska

Podsumowanie Warsztatów i działań z Kieszonkowych Ogrodów DPS ul. Dobrzyńska

Kieszonkowe ogrody dziełem seniora

Podsumowanie działań 

Kieszonkowe ogrody dziełem seniora

Cel ogólny : Tworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Włocławka objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie aktywizacji społeczno - zawodowej w okresie do 31.12.2023r. Celem projektu jest integracja mieszkańców wraz z ich otoczeniem z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych miasta.Beneficjenci zostaną włączeni w dziłania społeczne na rzecz miasta poprzez tworzenie OGRODÓW - miejsc w których będą mogli spędzać czas.
 
Planowane efekty: W ramach planowanego zdania przewidziane są warsztaty proekologicznych w trzech Domach Pomocy Społecznej. Przeprowadzone zostaną w formie teoretycznej i praktycznej. Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy poznają podstawy stworzenia ogrodu, natomiast podczas zajęć praktycznych taki  ogród stworzą.
Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich:
 
26 sierpnia 2019r. w Domu Pomocy Społecznej Ośrodek Dziennego Pobytu przy ulicy Brzeskiej we Włocławku odbył się kolejny warsztat, realizowany w ramach projektu "Kieszonkowe ogrody dziełem seniora". W ogrodzie tym razem pojawiły się wrzosy, budleje, jeżówki, tulipany, żonkile i krokusy. Wszystkim zaangażowanym w działania serdecznie dziękujemy. 
 
 
 
Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej serdecznie zaprasza
na IV warsztat praktyczny realizowany w ramach projektu
„Kieszonkowe ogrody dziełem seniora”
 
Spotykanie odbędzie się 21 września 2019r. o godzinie 10.00 w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Dobrzyńskiej 102 we Włocławku.
Planujemy posadzić rośliny cebulowe, wrzosy, budleje, jeżówki, trawy, piwonie, jaśminy i uporządkować ogród przed zimą.
Dla uczestników projektu i osób z otoczenia zaplanowaliśmy słodki poczęstunek.
 
 
Do zobaczenia
Zespół WCEE
 
Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej serdecznie zaprasza
na IV warsztat praktyczny realizowany w ramach projektu
„Kieszonkowe ogrody dziełem seniora”
 
Spotykanie odbędzie się 19 września 2019r. o godzinie 14.00 w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Nowomiejskiej 19 we Włocławku.
Planujemy posadzić rośliny cebulowe, wrzosy, budleje, jeżówki i uporządkować ogród przed zimą.
Dla uczestników projektu i osób z otoczenia zaplanowaliśmy słodki poczęstunek.
 
 
Do zobaczenia
Zespół WCEE
 
 
 
Końca dobiega pierwsza tura warsztatów realizowanych w ramach projektu „Kieszonkowe ogrody dziełem seniora”.
W Domach Pomocy Społecznej przy ulicy Nowomiejskiej i Dobrzyńskiej założyliśmy już ogrody. 18.06.2019 zazieleni się w Ośrodku Dziennego Pobytu przy ulicy Brzeskiej.
 
Dom Pomocy Społecznej  ul. Nowomiejska 19 Włocławek
 
Przed:
 
 
 
 
 
 
 
 
Po:
 
 
 
 
 
 
 
 
Dom Pomocy Społecznej ul. Dobrzyńska 102 Włocławek
 
Przed:
 
 
 
 
 
Po:
 
 
 
 
 
 
 
Dom Pomocy Społecznej  ul. Brzeska 15 Włocławek
 
 
 
 
 
 
 
 
 Projekt „Kieszonkowe ogrody dziełem seniora" realizowany jest przez „Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej" w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 42 650,00
 
 
Harmonogram form wsparcia
 
Nazwa Grantobiorcy: Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej
Tytuł projektu: Kieszonkowe ogrody dziełem seniora
Nr umowy o dofinansowanie: 3/4/G/2019
 
 
1.
 
Warsztat I -teoretyczny
13.05.2019
10.00
DPS ul. Nowomiejska 19
Włocławek
 
2.
 
Warsztat I - teoretyczny
14.05.2019
10.00
DPS ul. Brzeska 15
Włocławek
 
3.
 
Warsztat I - teoretyczny
20.05.2019
10.00
DPS ul. Dobrzyńska 102
Włocławek
 
4.
 
Warsztat II - teoretyczny
21.05.2019
10.00
DPS ul. Nowomiejska 19
Włocławek
 
5.
 
Warsztat II - teoretyczny
27.05.2019
10.00
DPS ul. Dobrzyńska 102
Włocławek
 
6.
 
Warsztat II - teoretyczny
28.05.2019
10.00
DPS ul. Brzeska 15
Włocławek
 
7.
 
Warsztat III - praktyczny
31.05.2019
14.00
DPS ul. Nowomiejska 19
Włocławek
 
 
13 i 14 maja 2019r. odbyły się pierwsze warsztaty w ramach projektu "Kieszonkowe ogrody dziełem seniora". W Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Nowomiejskiej i w Ośrodku Dziennego Pobytu przy ulicy Brzeskiej uczestnicy poznawali tajemnice ogrodów.Dowiedzieli się jaki jest cel i znaczenie zielonych miejsc na terenie miasta, jak wybierać rośliny i miejsca oraz co to jest bioróżnorodność. W związku z planowanym stworzeniem ogrodów przy DPS mieszkańcy zgłębiali także tajniki ziołolecznictwa i wykorzystywania ziół, które pojawią się w założonych ogrodach kieszonkowych.
 
 
 
Tylko do 9 maja 2019r. przyjmujemy zgłoszenia do udziału w projekcie "Kieszonkowe ogrody dziełem seniora".
Chętni  powinni dostarczyć następujące dokumenty:
1.Formularz rekrutacyjny kandydata projektu objętego grantem
2. Oświadczenie dot RODO
3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W razie braku oświadczenie
Wszystkie dokumenty do pobrania poniżej.
Uwaga
Posiedzenie Komisji rekrutacyjnej w projekcie "Kieszonkowe ogrody dziełem seniora".  w dniu 10.05.2019r.
Podpisywanie umów 10.05.2019r. od godz. 12.00
Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej
87-800 Włocławek ul. Komunalna 4
NIP: 888-22-21-580
Tel. 54-232-76-82, fax. 54 411-09-95
e-mail: wcee@neostrada.pl, ekoedu@interia.eu
KRS: 0000086304
 
Liczba odwiedzin: 20521
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem