Projekt „Kieszonkowe ogrody dziełem seniora" realizowany jest przez „Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej"  w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek,         w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 42.650,00 zł
 

Kieszonkowe ogrody dziełem seniora

Cel ogólny : Tworzenie warunków dla włączenia społecznego oraz wsparcie mieszkańców Włocławka objętych Lokalną Strategią Rozwoju, w zakresie aktywizacji społeczno - zawodowej w okresie do 31.12.2023r. Celem projektu jest integracja mieszkańców wraz z ich otoczeniem z wykorzystaniem zasobów przyrodniczych miasta.Beneficjenci zostaną włączeni w dziłania społeczne na rzecz miasta poprzez tworzenie OGRODÓW - miejsc w których będą mogli spędzać czas.
 
Planowane efekty: W ramach planowanego zdania przewidziane są warsztaty proekologicznych w trzech Domach Pomocy Społecznej. Przeprowadzone zostaną w formie teoretycznej i praktycznej. Podczas zajęć teoretycznych uczestnicy poznają podstawy stworzenia ogrodu, natomiast podczas zajęć praktycznych taki  ogród stworzą.
Wartość projektu i wkład Funduszy Europejskich:
 
Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej
87-800 Włocławek ul. Komunalna 4
NIP: 888-22-21-580
Tel. 54-232-76-82, fax. 54 411-09-95
e-mail: wcee@neostrada.pl, ekoedu@interia.eu
KRS: 0000086304
 
Liczba odwiedzin: 33779
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem